— Karafarin  —

Föreningens mål & syfte

Föreningen Karafarin startades Mars 2021 och i samarbete med Medborgarskolan ska verka för ett mer inkluderande och hållbart samhälle. Föreningens syfte är att skapa en gemenskap av likasinnade kreatörer, innovatörer, sociala entreprenörer, start-ups, företagare, genom en medlemsorganisation. 

Föreningen verkar som ett affärsnätverk för idéburet socialt och arbetsintegrerade företag, innovatörer, företagare, entreprenörer och start-ups genom utbildningar, seminarier och workshop.

Kontakt 

Mitra Bakshesh


0760862295

Mitra@arcotify.se


Maziar Mirtalebi


0735222685 

Maziar@arcotify.se


— Konstnär - Färgensvärld - workshop och kreativitet —


Måla och skapa

19, 20, 21 Juli - 10.00-12.00 - 13.00-15.00

Subjekt: Kreativitet med färgskvätt

Mål: Upphöjda barnens självförtroende - Praktisera vågandet hos barn - Upphöja kreativitet och uppfinning - Hantera stress - Förstärka ledrörlighet

Redskap: Extra kläder

Tofflor

Mellanmål

Ålder: 3 till 7 år

Maxantal deltagande 10 personer 

— Form, Fakta och Fantasi - Den lilla Arkitekten —


Form, Fakta och Fantasi - Den lilla Arkitekten

Vårt koncept bygger på 3 huvudområden:

  • Fakta
  • Fantasi
  • Lilla arkitekten

Med hjälp av fakta vill vi erbjuda barn (11-12 år) ett utbud av olika verktyg som ska stimulera deras kreativitet. Tanken är att repetera de geometriska figurerna för barnen för att senare koppla det till kända byggnader och till dagens arkitektur. I workshopen finns ett moment där barnen själva blir "små arkitekter" och ska med hjälp av sin fantasi designa egna byggnadsverk.

29 Juli 9.00-12.00 och 30 Juli 9.00-12.00 och 13.00-15.00 hos oss på Åby Arenavägen 8A Mölndal (våning 13)

6 personer vid varje tillfällen

— Algoritm och flödesschemadesign —Mål: Att skapa ett flödesschema och algoritm är de första stegen i programmeringen, så för att börja lära sig programmering är det viktigt att förstå den nuvarande situationen och förmågan att analysera den nödvändiga processen. En bra programmerare borde vara en bra analysator.

Behörighet: Personligt intresse för programmering, tillgång till en persondator, 12 år och mer.

Workshoplängd: 13.00-16.00

Datum: 22 Juli

Åby Arenavägen 8A Mölndal (våning 13)

Max antal: 6 personer