Den ideella föreningen Kompetenslyftet arbetar nära med Medborgarskolan, SEB, Arcotify och Företagarna i Kungsbacka. Vi erbjuder studiecirklar kring förtagande och entreprenörskap för nyanlända kvinnor samt podcastning, jobbmatchning. Föreningen har varit involverad i projekt i Anneberg i Kungsbacka för att förhindra att skapa socioekonomiskt utsatta områden här i Halland. Vi har utvecklad metoder och arbetssätt, utformat genom empiriska och vetenskapliga grunder. Vi jobbar hands-on och nära deltagare och genom att profilera och kartlägga tidigt hittar vi hinder och bearbetar dessa, samtidigt som vi fokuserar på möjligheter. Vi har gediget affärsnätverk här i närområdet och hjälper ofta entreprenörer med att skriva och ta fram kravprofiler och ger råd att växa och utvecklas, både som människa och företagare.


ÄR DU NY I SVERIGE OCH VILL STARTA FÖRETAG?


Välkommen till Företagarskolan på lätt svenska hos

Kompetenslyftet i Kungsbacka. Lär dig olika moment om hur man

startar och driver företag i Sverige. Kursen ger dig värdefull

kunskap om de olika utmaningar som en entreprenör kan tänkas

sig stå inför, i ett nytt land. Du får även möjlighet att testa din

affärsidé, slipa affärsplanen och utvecklas som företagare.