— Arcotify Arbetsmarknadstjänster —

Rethink Your Job Search

Varmt välkomna till Arcotify - Arbetsmarknadstjänster. Vi är i grunden ett innovativt konsult- och ingenjörsföretag som alltid står i framkant när det gäller utveckling inom teknik, industri, byggnation, IT och allmän ingenjörskonst. Företaget består av ett entreprenörsteam med olika kompetenser inom IT, försäljning, coachning, interim management, rekrytering och konsultuthyrning. Socialt entreprenörskap är något som står oss varmt om hjärtat och vi försöker alltid finna innovativa lösningar på samhällsutmaningar baserade på affärsmässiga och hållbara metoder.

Arcotify Arbetsmarkandstjänster har kontor på flera orter i Västra Götaland och Halland. Vi jobbar nära det lokala näringslivet samtidigt som vi deltar i utvecklingen av den framtida samhällsutbyggnaden. För oss är de miljömässiga, ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsmålen lika viktiga som andra samhällsutmaningar såsom den fysiska planeringen och utvecklingsmålen. Därför har vi skapat ett naturligt ekosystem av företagare och entreprenörer på den lokala arbetsmarknaden som vill vara med och göra skillnad och växa med de utmaningar som samhället i övrigt erbjuder. 


— Stöd och Matchning —

Så här fungerar processen 

Kontakta Arbetsförmedlingen och tala om att du vill börja på Stöd och matchning hos oss på Arcotify - Arbetsmarknadstjänster med KA-nummer: 10068013

Det är bra att du förbereder dig så att du kan motivera varför stödet kan föra dig närmare arbetsmarknaden och öka dina möjligheter till jobb eller utbildning. 

Arbetsförmedlingen kartlägger tillsammans med dig och tar därefter beslut om du har rätt att ta del av tjänsten eller inte. 

Efter beslut får du ett startdatum från din handläggare eller ansvarige på myndigheten. Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. 

Du kallas för ett första profilerings- och planeringssamtal tillsammans med en jobbcoach, och senare träffar du rekryterare och studie- yrkesvägledare. 

Du och jobbcoachen tar fram en plan för hur du snabbast ska få ett jobb, börja studera och/eller starta eget om det är det som är vägen till egenförsörjning. 

Och då är vi igång! 

Ekonomiskt stöd

Under tiden du deltar i stöd och matchning hos oss får du ersättning i form av aktivitetsstöd och utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Försäkring

Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i stöd och matchning.

— Intresseanmälan —

Har du frågor så tveka inte kontakta oss! 

— Arcotify Metodik —


Vi är övertygade om att det finns lika många vägar till självförsörjning och senare till självförverkligande som det finns människor på vår planet. För att nå dit krävs att man skapar tillit och förtroende - det är då man kan öppna sig och visa de inre drivkrafterna för omvärlden. Det är alltid avgörande för att uppnå goda och hållbara framsteg hos individen. Vår resa börjar alltid med ett samtal som vi kallar för profilering eller kartläggning/gemensam planering. Med hjälp av våra olika kompetenser och specialkunskaper ser vi möjligheter och eventuella hinder som behöver utmanas och övervinnas. Vi använder beprövade vetenskapliga metoder och i det fall det krävs tar vi hjälp av AI för att sammanställa, kartlägga och matcha både mot arbetsmarknaden och olika tjänster och utbildningar som skulle vara lämpliga. Vi hjälper även till att sätta upp ett tydligt jobbsökningsmål utifrån vem du är och vad du vill uppnå, och stödjer med att lägga upp en effektiv jobbsökningsplan. Vi analyserar och kartlägger din bransch och rådande arbetsmarknad både på makro- och mikroplan. Intervjuträning, feedback på CV, skapa säljbrev, konsten att nätverka och skapa nya kontakter på den lokala arbetsmarknaden. 

Rekryteringsjouren www.rekryteringsjouren.se

Kompetensen hos oss

Hos oss jobbar seniora rekryterare, coacher, studie- och yrkesvägledare samt konsulter med specialkunskaper. Vi har personer med gedigna erfarenheter från Almi Företagspartner, det privata näringslivet och de största myndigheterna i Sverige. En sak har vi alla gemensamt - att vi tror på entreprenörskap och att lyfta individer till nya höjder och olika vägar till egenförsörjning. Våra deltagare har alla tillgång till en egen handledare som arbetar med att stötta individen att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden. Hos oss kan du förvänta dig gott bemötande av kunnig och professionella medarbetare som brinner för sitt yrke och älskar att jobba med människor.

Teamet

Vi är ett entreprenörsteam med olika kompetenser inom IT, försäljning, rekrytering och konsultuthyrning. Socialt entreprenörskap är något som står oss varmt om hjärtat. Och vi försöker alltid finna innovativa lösningar på samhällsproblem baserade på affärsmässiga och hållbara metoder.


Näringslivskontakter

För oss har det varit viktigt att skapa förtroendegivande och hållbara affärsrelationer som består av närhet, professionalism och samverkan. Av den anledningen besitter vi idag ett brett nätverk av företag och entreprenörer som gärna öppnar porten för rätt personer med rätt kompetens och motivation. Vi är flitigt representerade i olika företagsnätverk på den lokala arbetsmarknaden. Vi försöker se behovet tidigt och ha en dialog med ledningen i olika företag och så fort behovet uppstår skapar vi nya möjligheter för individer, företag och samhället.

Ring 079-349 92 29 eller maila info@arcotify.se

— Kompetenslyftet —


https://www.kompetenslyftet.nu/

Den ideella föreningen Kompetenslyftet arbetar nära med Medborgarskolan, SEB, Arcotify och Företagarna i Kungsbacka. Vi erbjuder studiecirklar kring förtagande och entreprenörskap för nyanlända kvinnor samt podcastning och jobbmatchning. Föreningen har varit involverad i projekt i Anneberg i Kungsbacka för att förhindra socioekonomiskt utsatta områden i Halland. Vi har utvecklat metoder och arbetssätt, utformade med empiriska och vetenskapliga grunder. Vi jobbar hands-on och nära deltagarna och genom att profilera och kartlägga tidigt hittar vi hinder och bearbetar dessa, samtidigt som vi fokuserar på möjligheter. Vi har gediget affärsnätverk i närområdet och hjälper ofta entreprenörer med att skriva och ta fram kravprofiler och ger råd för att växa och utvecklas, både som människa och företagare.


ÄR DU NY I SVERIGE OCH VILL STARTA FÖRETAG?

VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGARSKOLAN PÅ LÄTT SVENSKA HOS KOMPETENSLYFTET I KUNGSBACKA. LÄR DIG OLIKA MOMENT OM HUR MAN STARTAR OCH DRIVER FÖRETAG I SVERIGE. KURSEN GER DIG VÄRDEFULL KUNSKAP OM DE OLIKA UTMANINGAR SOM EN ENTREPRENÖR KAN TÄNKAS SIG STÅ INFÖR I ETT NYTT LAND. DU FÅR ÄVEN MÖJLIGHET ATT TESTA DIN AFFÄRSIDÉ, SLIPA AFFÄRSPLANEN OCH UTVECKLAS SOM FÖRETAGARE.


Mentorsprogrammet 

Vill du ha ett bollplank i ditt arbetsliv?  Eller kanske är du ny i Sverige eller har varit arbetslös en lite längre tid? Alla behöver vi mentorer i olika skeden i livet. Du kan också bli mentor och utvecklas genom att stötta andra. Oavsett vem du är och var du befinner dig så är du välkommen till vår mentorsprogram som är en av grundstenarna i vår verksamhet. 

Man väljer själv om man vill bli adept och ha en mentor eller bli mentor för andra människor i olika livssituationer och åldrar. Mentorn fungerar som ett bollplank för adepten och ger tips och råd. Du får även stöd i hur du ska tänka när du söker ett arbete eller hur du ska göra för att utvecklas i ditt nuvarande arbete.

Om du väljer att bli mentor kan du utvecklas genom att stötta andra människor. Du får även möjlighet att reflektera kring din person och din yrkesroll. Du kan vara med och inspirera andra och får därmed chansen att dela med dig av din kunskap och erfarenhet. Göra världen lite bättre, helt enkelt.  

— Intresseanmälan —


 Rethink Your Job Search