— Kompetenslyftet —


https://www.kompetenslyftet.nu/

Den ideella föreningen Kompetenslyftet arbetar nära med Medborgarskolan, SEB, Arcotify och Företagarna i Kungsbacka. Vi erbjuder studiecirklar kring förtagande och entreprenörskap för nyanlända kvinnor samt podcastning, jobbmatchning. Föreningen har varit involverad i projekt i Anneberg i Kungsbacka för att förhindra att skapa socioekonomiskt utsatta områden här i Halland. Vi har utvecklad metoder och arbetssätt, utformat genom empiriska och vetenskapliga grunder. Vi jobbar hands-on och nära deltagare och genom att profilera och kartlägga tidigt hittar vi hinder och bearbetar dessa, samtidigt som vi fokuserar på möjligheter. Vi har gediget affärsnätverk här i närområdet och hjälper ofta entreprenörer med att skriva och ta fram kravprofiler och ger råd att växa och utvecklas, både som människa och företagare.

— 

ÄR DU NY I SVERIGE OCH VILL STARTA FÖRETAG?

 —

VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGARSKOLAN PÅ LÄTT SVENSKA HOS KOMPETENSLYFTET I KUNGSBACKA. LÄR DIG OLIKA MOMENT OM HUR MAN STARTAR OCH DRIVER FÖRETAG I SVERIGE. KURSEN GER DIG VÄRDEFULL KUNSKAP OM DE OLIKA UTMANINGAR SOM EN ENTREPRENÖR KAN TÄNKAS SIG STÅ INFÖR, I ETT NYTT LAND. DU FÅR ÄVEN MÖJLIGHET ATT TESTA DIN AFFÄRSIDÉ, SLIPA AFFÄRSPLANEN OCH UTVECKLAS SOM FÖRETAGARE.


— Kontakt —