— Arcotify Arbetsmarknadstjänster —

Rethink Your Job Search

Varmt välkomna till Arcotify - Arbetsmarkandstjänster. Vi är i grunden ett innovativt konsult och ingenjörsföretag som alltid står i framkant när det gäller utveckling inom teknik, industri, byggnation, It och allmän ingenjörskonst. Företaget består av ett entreprenörsteam med olika kompetenser inom it, försäljning, coachning, interim management, rekrytering och konsultuthyrning. Socialt entreprenörskap är det något som står oss varmt om hjärtat. Och vi försöker alltid finna innovativa lösningar på samhällsutmaningar baserade på affärsmässiga och hållbara metoder.

Arcotify arbetsmarkandstjänster har kontor på flera orter i Västra Götalands län och Halland. Vi jobbar nära det lokala näringslivet samtidigt som deltar i utvecklingen av det framtida samhällsutbyggnaden. Nyckel till vår framgång har varit att vi alltid jobbar nära det lokala näringslivet samtidigt som deltar i utvecklingen av det framtida samhällsutbyggnaden. För oss är det miljömässiga, ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsmålen lika viktiga som andra samhällsutmaningar som den fysiska planering och utvecklingsmålen. Därför har vi skapat ett naturligt ekosystem av företagare, entreprenörer på den lokala arbetsmarknaden som vill vara med och göra skillnad och växa med utmaningar som samhället i övrigt erbjuder. 


— Stöd och Matchning —

Så här fungerar processen 

Kontakta Arbetsförmedlingen och tala om att du vill börja på Stöd och matchning hos oss på Arcotify - Arbetsmarknadstjänster med KA-nummer: 10068013

Det är bra att du förbereder dig så att du kan motivera varför stödet kan föra dig närmare arbetsmarknaden och öka dina möjligheter till jobb eller utbildning. 

Arbetsförmedlingen kartlägger tillsammans med dig och därefter beslutar om du har rätt att ta del av tjänsten. 

Och därmed får du ett start datum från din ordinarie handläggare eller ansvarig på myndigheten. Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. 

Du kallas för ett första samtal profilering och planeringssamtal tillsammans med ett jobbcoach, och senare rekryterare och yrkes -studievägledare. 

Du och jobbcoachen tar fram en plan för hur du snabbast ska få ett jobb, börja studera eller/och starta eget. Om det är det som är vägen till egenförsörjning. 

Och då är vi igång! 

Ekonomiskt stöd

Under tiden du deltar i stöd och matchning hos oss får du ersättning i form av aktivitetsstöd och utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Försäkring

Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i stöd och matchning.

— Intresseanmälan —

Har du frågor så tveka inte kontakta oss! 

— Arcotify Metodik —


Vi är övertygade om att det finns lika många vägar till självförstöring och senare till självförverkligande som det finns människor på vår planet. Att fånga den, kräver först, konsten att skapa tillit och förtroende och det är då man kan öppna sig och visa för omvärlden om de inre drivkrafterna som alltid är avgörande för att uppnå goda och hållbara framstegen hos individen. Vår resa börjar alltid med ett samtal som vi kallar för profilering eller kartläggning/gemensamplanering. Det är då med hjälp av våra olika kompetenser och specialkunskaper fångar in möjligheter och hinder som behöver utmanas och övervinnas. Vi tror att det är redan då med att hjälpa av våra beprövade vetenskapliga metoder och i de fall som kräver med hjälp av AI, sammanställer, kartlägger och matchar både mot arbetsmarknaden och olika tjänster och utbildningar som skulle vara lämpliga att presentera. Vi hjälper även till att sätta upp ett tydligt jobbsökningsmål utifrån vem du är och vad du vill uträtta. Stödjer med att lägga upp en effektiv jobbsökningsplan. Analysera och kartlägga din bransch och rådande arbetsmarknad både på makro och mikroplan. Intervju träning. Feedback på CV. Skapa Säljbrev. Konsten att nätverka och skapa nya kontakter på den lokala arbetsmarknaden. 

Kompetensen hos oss

Hos oss jobbar senior rekryterare, coacher, studie och yrkesvägledare, och även konsulter med specialkunskaper. Vi har personer med gedigna erfarenheter från Almi Företagspartner, det privata näringslivet och de största myndigheter i Sverige. En sak har vi alla gemensamt att vi tror på entreprenörskap och lyfta individer till nya höjder och olika vägar till egenförsörjning. Våra deltagare har alla tillgång till en egen handledare som arbetar med att stötta och matcha individen att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden. Hos oss kan du förvänta dig gott bemötande av kunnig och professionell medarbetare som brinner för sitt yrke och älskar att jobba med människor.

Teamet

Vi är ett entreprenörsteam med olika kompetenser inom it, försäljning, rekrytering och konsultuthyrning. Socialt entreprenörskap är det något som står oss varmt om hjärtat. Och vi försöker alltid finna innovativa lösningar på samhällsproblem baserade på affärsmässiga och hållbara metoder.


Näringslivskontakter

För oss har det varit viktigt att skapa förtroendegivande och hållbara affärsrelationer som består av närhet, professionalism och samverkan. Av den anledningen besitter vi idag på ett brett nätverk av företaget och entreprenörer som gärna öppnar porten för rätt personer med rätt kompetens och motivation. Vi är flitigt representerat i olika företagsnätverk på den lokala arbetsmarknaden. Vi försöker se behovet tidigt och alltid ha dialog med ledningen i olika företag och så fort behovet uppstår skapar vi nya möjligheter för individer, företag och samhället.

Ring 0793499229 eller maila info@arcotify.se

— Kompetenslyftet —


https://www.kompetenslyftet.nu/

Den ideella föreningen Kompetenslyftet arbetar nära med Medborgarskolan, SEB, Arcotify och Företagarna i Kungsbacka. Vi erbjuder studiecirklar kring förtagande och entreprenörskap för nyanlända kvinnor samt podcastning, jobbmatchning. Föreningen har varit involverad i projekt i Anneberg i Kungsbacka för att förhindra att skapa socioekonomiskt utsatta områden här i Halland. Vi har utvecklad metoder och arbetssätt, utformat genom empiriska och vetenskapliga grunder. Vi jobbar hands-on och nära deltagare och genom att profilera och kartlägga tidigt hittar vi hinder och bearbetar dessa, samtidigt som vi fokuserar på möjligheter. Vi har gediget affärsnätverk här i närområdet och hjälper ofta entreprenörer med att skriva och ta fram kravprofiler och ger råd att växa och utvecklas, både som människa och företagare.


ÄR DU NY I SVERIGE OCH VILL STARTA FÖRETAG?


VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGARSKOLAN PÅ LÄTT SVENSKA HOS KOMPETENSLYFTET I KUNGSBACKA. LÄR DIG OLIKA MOMENT OM HUR MAN STARTAR OCH DRIVER FÖRETAG I SVERIGE. KURSEN GER DIG VÄRDEFULL KUNSKAP OM DE OLIKA UTMANINGAR SOM EN ENTREPRENÖR KAN TÄNKAS SIG STÅ INFÖR, I ETT NYTT LAND. DU FÅR ÄVEN MÖJLIGHET ATT TESTA DIN AFFÄRSIDÉ, SLIPA AFFÄRSPLANEN OCH UTVECKLAS SOM FÖRETAGARE.


— Kontakt —


 Rethink Your Job Search