Attefallshus

05.07.2020

Det byggs ca 6000 attefallshus i Sverige varje år. Flertalet alltså 85% är komplementbyggnad och resterande komplementbostad enligt insamlad statistik för ansökningar till kommuner. Branschen omsätter två miljarder per år. Faktorer som tomt priser, befolkningstillväxt, goda möjlighet att hyra ut gör att i och omkring storstadsregioner byggs flest attefallshus.

Nu kan du som har ett en- eller tvåbostadshus förutom friggebod på högst 15 m2 även kunna bygga attefallshus. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

Kontakta oss på Arcotify/Bostadslyftet AB på 0707337205 leila.heydari@bostadslyftet.nu så får mer information och rådgivning.