Vallda, Kungsbacka

08.06.2018

Idag sätter vi igång med återupplivandet av en gammal kvarn i Vallda, Sverige som kommer att bli en del av en bostad. Under den här processen kommer vi att bevara dess arkitektoniska arv samtidigt som vi tillämpar en hållbar och miljövänlig inställning till vår design. Och vi är oerhört uppspelta över det!

Att göra arkitektur är förvisso att göra mirakel! Det handlar om att blåsa nytt liv i vår omgivning och att skapa livliga upplevelser. Säkert kommer vi att hålla dig uppdaterad om resultatet. Håll dig stämd!