Arcotify.-Arkitekter-omvandling-gammal-kvarn-till-bostad

Arcotify Arkitekter omvandlar en gammal Kvarn till en Bostad

Publicerad: 27 januari 2019

Idag sätter vi igång med återupplivandet av en gammal kvarn i Vallda, Sverige som kommer att bli en del av en bostad. Under den här processen kommer vi att bevara dess arkitektoniska arv samtidigt som vi tillämpar en hållbar och miljövänlig inställning till vår design.

Och vi är oerhört uppspelta över det!


Att göra arkitektur är förvisso att göra mirakel!

Det handlar om att blåsa nytt liv i vår omgivning och att skapa livliga upplevelser.


Säkert kommer vi att hålla dig uppdaterad om resultatet. Håll dig stämd!


Arcotify Architects converts an old Mill into a Residential Space


Today, we kick off the renovation process of an ancient mill in Vallda, Sweden which is going to turn into a part of a residence. Through this process, we are going to preserve its historical heritage while applying a sustainable and environmental-friendly approach to our design.

And we are immensely excited about that!


Doing Architecture is Doing Miracle indeed!

It’s all about blowing a new life into our surroundings and create lively experiences.


We will definitely keep you updated about the result. Stay tuned!

BIOMIMETIK ARKITEKTUR söker lösningar för hållbarhet i naturen. Det är en samtida arkitekturfilosofi vars metod är integration av inte bara naturens former, utan också dess mönster, funktioner och processer med syfte att lösa komplexa människoskapade problem.


Att lära oss att göra saker och uppföra saker på naturens vis är nyckeln till verklig hållbara arkitektur, ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som går utöver att naturligt inte göra någon skada och börja att regenerera friska och blomstrande samhällen i en välmående miljö.


Följande projekt kan nämnas som ett framstående exempel:

Shanghai Natural History Museum _ Perkins+Will


Se bilder / EN

"I slutet av februari öppnar Röhsska muséet i Göteborg efter att ha varit stängt i två år.


Forensic Architecture menar att arkitektur är mer än det vi möter i vardagen, byggnader och hem.


I den nya politiken Gestaltad livsmiljö pekas museet ut som en mötesplats som samverkar med lokala, regionala och nationella aktörer.


Även här ser jag design som ett vidgat begrepp med möjligheter att koppla ihop oss med arkitektur och stadsplanering, säger Nina Due."


Läs mer


Röhsska muséet i Göteborg

Rum-för-Möjligheter

rum för möjligheter

Vi deltog på Jobbmatchning på Opportunity Day på Clarion Hotel Post, 5:e november 2018, 10:00-14.30.

Arcotify medverkar för att skapa platser för möten och rum för möjligheter. Vår VD Leila Heydari deltog under eftermiddagen och fick träffa många kompetenta kandidater.

Arcotify-på-Plats

ARCOTIFY PÅ PLATS

25 företag ges plats att kostnadsfritt träffa utrikes födda jobbsökande på mässmingel och i förbokade intervjuer. Matchningen sker under några timmar och förhoppningen är att mötena ska leda direkt till anställning. Sedan starten har drygt 100 jobb förmedlats. Medverkande företag har minst en ledig tjänst att erbjuda.

Rum-för-Hållbara-Idéer

rum för hållbara idéer

En kunskapsintensiv dag arrangerad av Loop Rock som bjöd på spännande diskussioner om hållbart byggande och digitalisering.

Nätverksmöte

NÄTVERKSMÖTE

En hel del av arbetet går till att delta vid olika nätverksmöte för att attrahera de bästa talanger, samt hämta och ge information. Att inspirera och få inspiration.

Genomgång-av-det-Senaste-Projektet

GENOMGÅNG AV DEt SENASTE PROJEKTET

Informationsmöte för nyanlända om hur man startar och driver företag i Sverige och om hur det är att arbete som arkitekt utmaningar och framgångsfaktorer.