— Detaljplan- Vivesta i Oxelösund kommun —


Syftet med planen är att tillskapa ett modernt boende i ett attraktivt läge. På en del av planområdet planeras en mindre båtbrygga med ett mindre antal fasta båtplatser, några gästplatser, samt tilläggsplats för en skärgårdsbåt. 

Meningen med hamnen är att återskapa den samlingsplats som tidigare fanns i form av samlingslokalen. Placeringen av hamnen med sin serveringsbyggnad gör den attraktiv både för boende, badande och som utflyktsmål. 

Fullt utbyggd kommer planen att innehålla mellan 30-35 bostäder. En naturinventering har utförts för att undvika risk för betydande miljöpåverkan.


— Boende som designats för att du ska känna dig som hemma —


— Kontakta oss —

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning? Ring, mejla, eller använd formulären för att anmäla till en 45 minuters kostnadsfri konsultation.